Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kiezebrink werkt met een actief MVO-beleid. Onze belangrijke kernwaarden zijn:

  1. Duurzaamheid: Onze kernactiviteit is om on- en onderbenutte grondstoffen in waardevolle producten om te zetten.
  2. Productverantwoordelijkheid: In samenwerking met universiteiten en dierenartsen, doen we onderzoek en werken we continu aan verbeteringen om verantwoorde producten te kunnen produceren.
  3. Dierenwelzijn: Dierenwelzijn speelt bij alles wat we doen een grote rol. Zo hebben we een eigen humaan systeem ontwikkeld voor het verdoven en doden van eendagskuikens.
  4. Sociale verantwoordelijkheid: Onze medewerkers maken het bedrijf tot wat het is. Daarom dragen wij zorg voor goede arbeidsvoorwaarden en een positieve werksfeer. Hierbij zijn gelijke kansen belangrijk. Een belangrijke reden voor ons om ook samen te werken met werknemers die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben.
  5. Milieu: Binnen het productieproces investeren we in milieuvriendelijke technieken, waterrecirculatie, slimme elektriciteitsmeters en groene stroom.
  6. Actief sponsorbeleid: We voeren een actief sponsorbeleid op commercieel en sociaal gebied. Regelmatig sponsoren we conferenties, lezingen en bijeenkomsten binnen de dierentuinwereld. Lokaal ondersteunen we verschillende evenementen en initiatieven. Daarnaast steunen we Stichting Etike. Deze stichting is opgericht door Hanno Kiezebrink en Kuma Kabare, een van onze medewerkers. De stichting zet zich in voor ongehuwde tienermoeders in Congo. www.stichting-etike.nl

Copyright 2019 Kiezebrink Focus on Food | Realisatie door Census